Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Bilimsel Araştırma Projeleri BAP

Değerli Beykent Üniversitesi Öğretim Üyeleri,

Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. Maddesi ve Ek 28. Maddesi, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış “Yükseköğretim kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

BAP Beykent Üniversitesi bünyesinde gerçekleşmiş ve gerçekleşecek Bilimsel Araştırma Projeleri önerilerini kabul etmek, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına destek sunmak, amacıyla kurulmuştur. BAP aynı zamanda bugüne kadar Beykent Üniversitesi bünyesinde yayınlanmış olan tüm eserleri bir araya toplamak suretiyle ortak bir Beykent Üniversitesi Akademik Hafızası yaratmak için kurulmuştur.

Beykent Üniversitesi’nde bağımsız olarak bilimsel araştırma projeleri yürütmekte olan ya da planladığı bilimsel araştırma projelerini hayata geçirmek isteyen tüm akademisyenler projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında ihtiyaç duydukları teknik desteği Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine başvurarak alabilirler.

Beykent Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi