ferhatorman@beykent.edu.tr

 

 

Hakkımızda

İnovatif iş fikirlerinizin ticari ürün ve hizmetlere dönüştürülüp pazarda tüketicinin kullanımına sunulması aşamasına kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin desteklenmesi için kurulan bir girişimcilik destek programıdır.  

Beykent Üniversitesi’nin teknolojik alt yapısı, güçlü akademik kadrosu ve network imkanları ile girişimcileri destekleyerek ekonomik ve sosyal değer üretmelerinin önünü açmak, hızlanma ve büyüme yolculuklarında, yatırıma ve müşteriye erişimlerinde girişimcilere destek vermektir.

İnovatif bir fikri olup bu fikri ticarileştirmek isteyen girişimcilik ruhuna sahip henüz şirket kurmamış veya maksimum 3 yıldır şirket sahibi herkesin katılabileceği bir destek programıdır.

Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Programı destek ofisiyle girişimlere satış, pazarlama, tasarım, mentorluk ve danışmanlık, finans, muhasebe, insan kaynakları ve hukuk gibi kritik konularda profesyonel destek sunacaktır. Bu destek ofisleri sayesinde iş kurma ve yürütme, marka kimliği oluşturma, başarılı iş planları / iş modelleri oluşturma, sunum becerilerini geliştirme, yatırıma ulaşma, satışlarını arttırma konularında girişimcilerin gelişmelerine destek olacaktır.

 

 

Çalışma Modelimiz

İstanbul Beykent Üniversitesi’nin sahip olduğu teknolojik alt yapı, güçlü akademik kadro ve network imkânları aracılığıyla inovatif iş fikirlerinin ticari ürün ve hizmetlere dönüştürülüp pazarda tüketicinin kullanımına sunulması aşamasına kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetlere yönelik destek sağlanmaktadır.

girisimcilik-ve-kulucka

 

 

Beykent ROTA Girişimcilik ve Kuluçka Biriminden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

 

tto-infografik

 

 

Girişimlerimiz

Yapım aşamasındadır.

 

 

Hizmetlerimiz

Girişimlerin kurulduğu veya yeni yatırımlarla genişlemeye başladığı, maliyetlerin ve riskin nispeten yüksek olduğu zamanlarda gelir getirici faaliyetlere odaklanmaları kritik önem taşıyor. Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Programı destek ofisleri kapsamında açılacak Satış Ofisi girişimlerin sundukları ürün veya hizmeti doğru kitleye doğru kanallar üzerinden ulaştırmaya ve maliyetleri fazla artırmadan yeni pazarlar ve alt pazarlar keşfetmeye odaklanıyor. Satış ofisi, satış ekibi olmayan ya da satış konusunda destek almak isteyen girişimcilerin kısıtlı zaman ve çabasını doğru satış faaliyetlerine yönlendirmesi için bir çalışma modeli oluşturulması, potansiyel müşteri bulma aşamasından satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreç hakkında birebir destek sağlanması için girişimlere özelleştirilmiş çözümler sunacak.

Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Programı destek ofisleri kapsamında açılacak Pazarlama Ofisi ise teknoloji girişimcilerinin en çok sorun yaşadığı pazarlama konusunda marka oluşturmaktan strateji geliştirmeye, ürün pazar uyumu testlerinden, reklam mecrası seçimine kadar birçok farklı konuda girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya hazırlanıyor. Pazarlama ofisi müşteri odaklı yaklaşımla holistik pazarlamayı bir arada kurgulayarak, ürün, fiyat, dağıtım ve promosyon faaliyetlerini bütünleşik bir yaklaşımla yönetmeyi amaçlıyor.

Girişimcilerin, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ayırt edilebilir ürün ve hizmet sağlayabilmek için tasarım yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri büyük bir önem taşıyor. Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Programı destek ofisleri kapsamında açılacak olan Tasarım Ofisi, girişimlerin kurumsal kimlik çalışmaları, satış ve pazarlama materyalleri ve yatırımcı sunumları başta olmak üzere bütün tasarım ihtiyaçlarını profesyonel tasarım ajansı titizliğiyle karşılamak üzere faaliyetler yürütecek.

Girişimcilik ekosisteminde yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşmesi noktasında mentorluk ve danışmanlık desteğine büyük bir ihtiyaç duyuluyor. Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Programı girişimcilerin bu ihtiyacını gidermek üzere açılacak Mentorlük ve Danışmanlık Ofisiyle girişimlerin çalıştığı alanlarda ihtiyaç duydukları konuları tespit ederek, bu ihtiyaçlara en kısa sürede çözüm sağlayabilecek, kılavuzluk yapacak, referans gücüyle ürün/hizmet satmak istenilen ve iş birliği yapmak istenilen kurumlara çok daha hızlı erişmelerini sağlayacaktır. Mentorluk ve Danışmanlık Ofisi; girişimcinin büyüme aşamasında yapacağı hataları engelleyerek ortaya çıkabilecek maliyetleri azaltırken; satış, müşteri edinme, yatırım alma gibi konulardaki tavsiyeleriyle finansal başarısına büyük katkılar sağlayacak özelleştirilmiş çözümler sunmayı amaçlıyor.

Girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği basit hukuk danışmanlığı hizmetlerinden, şirket kuruluş sözleşmeleri ve yatırımcı sözleşmeleri gibi ileri düzey hukuki konulara kadar her konuda girişimcilere profesyonel ve uygun maliyetli çözümler sunmayı hedefliyor.

Girişimcilerin erken aşamalarda yaptığı en büyük hatalardan biri finansal konuları yeterince dikkate almamaktır. Oysa bir işletmenin en önemli fonksiyonlarından biri olan finans, girişimlere geleceğe dönük planlama ve projeksiyon oluşturma imkanı sağlayarak, karşılaşmaları muhtemel sorunlara çok önceden çözüm üretme fırsatı veriyor. Bu bağlamda Finans Ofisi, girişimler için finansal projeksiyon oluşturma ve alternatif kaynaklara erişim hakkında iç görü sağlayarak girişimlerin yatırım öncesi ve sonrası değerlemelerinin yapılmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Doğru muhasebe yönetimi girişimlerin hem vergi muafiyet ve indirimlerinden optimum şekilde faydalanmasını hem de gelecekte doğabilecek olan vergi zarar ve ziyanlarının önüne geçilmesini sağlıyor. Muhasebe Ofisi günümüzün teknolojik imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak girişimlerin şirketlerinin muhasebe faaliyetlerini anında görebilmesine ve müdahale edebilmesine olanak tanıyacaktır. Muhasebe ofisinde girişimcilere toplu satın almanın gücüyle düşük maliyetli ve profesyonel muhasebe çözümü sunulacaktır.

 

 

Mentörler

Yapım aşamasındadır.

 

 

 

Başvuru

 

 

 

 

Teams

ferhat-orman
Arş. Gör. Ferhat ORMAN

Girişimcilik ve Kuluçka Birimi Sorumlusu

ferhatorman@beykent.edu.tr

LinkedIn