Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Birimi

 

 

Hakkımızda

Beykent Üniversitesi TTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi, fikri mülkiyet haklarının korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için faaliyet göstermektedir. 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi aracılığıyla araştırmacılara, buluşlarının ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi; ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olunmaktadır.

 

 

Hizmetlerimiz

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi; fikri ve sınai mülkiyet haklarının gözetilmesi ve takibinde proje sahiplerine ve buluş sahiplerine yardımcı olmaktadır. Özellikle, Beykent Üniversitesi mensubu olan tüm araştırmacıların (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğrenciler), üniversite bünyesinde gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve projeler neticesinde geliştirdikleri nihai "buluş", "tasarım", "faydalı model" gibi çıktıların gerek fikri mülkiyet haklarının korunması gerekse faydalı model belgelerinin ve/veya patentlerinin alınması için, tüm araştırmacılara destek sağlamaktadır.

Bu kapsamda Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi tarafından;

  • Üniversite bünyesinde fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturma, eğitim ve seminerler düzenleme,
  • Buluşların tescil edilebilirlik ve tescil kapsamını belirleme,
  • Patent ön araştırması yapma,
  • Patent ticarileştirebilirliğini değerlendirme,
  • Tescil sürecinde; TPE-Buluş Sahibi ile koordinasyonu sağlama,
  • Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olma faaliyetleri yürütülmektedir.

Beykent Üniversitesi'nde halihazırda yürürlükte olan Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.

 

 

 

Çalışma Modelimiz

patent-sureci-tablosu

(Büyütmek için Görsele Tıklayınız)

 

 

Buluşlarımız

 

 

Başvuru

 

 

Ekibimiz

Arş. Gör. Mustafa Alpaslan KARABACAK

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi Sorumlusu

alpaslankarabacak@beykent.edu.tr

LinkedIn