alpaslankarabacak@beykent.edu.tr

 

 

Hakkımızda
 

Üniversite-Sanayi İş Birliği Modülünün Amacı:

Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Beykent TTO) Üniversite-Sanayi İş Birliği Biriminin temel amacı, fikir aşamasında veya var olan Ar-Ge projelerinin etkin ve hızlı bir şekilde özel sektöre yönlendirilmesi, özel sektörün ihtiyaçlarının da akademisyenlere aktarılarak üniversitedeki akademisyenler ile özel sektör arasında sürdürülebilir bir iş birliği sağlamaktır.


 

 

Faaliyetlerimiz

Üniversite-Sanayi İş Birliği Modülünün Faaliyetleri:

Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Beykent TTO) Sanayi İşbirliği Birimi aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerine sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlama,
  • Özel sektörden gelen Ar-Ge ve İnovasyon konusundaki ihtiyaç taleplerini karşılamak amacıyla ilgili alanda uzman akademisyenlere yönlendirilerek olası proje ve ortaklıkların zemininin hazırlanmasını ve iş birliğinin gerçekleştirilmesini sağlama,​
  • Özel sektörün ulusal ve uluslararası fon kaynaklarıyla desteklenmesinde aracılık yapma,
  • Özel sektör ve akademisyenler arasında köprü oluşturarak danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,
  • Akademisyenlerin özel sektörde profesyonel gelişim fırsatlarını yakalamasını sağlama,
  • Ulusal ve uluslararası iş ortaklarının oluşturulmasında aracılık etme,
  • Disiplinler arası iş birliği yaparak özel sektörün üniversite imkânlarından yararlanmasını sağlama,
  • Üniversite ve özel sektör ile ilgili yapılan etkinliklere katılarak üniversitenin temsil edilmesini sağlama,
  • Üniversite ve özel sektör arasında yapılan sözleşme ve iş birlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destek sağlama

 

 

Çalışma Modelimiz

 

Çalışma Alanları

calisma-alanlari

 

Çalışma Modeli

calisma-modeli

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

Firmanın özellikle çalışmak istediği belirli bir akademisyen veya akademisyen topluluğu yok ise, Beykent TTO firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak akademisyen veya akademisyen topluluğunu oluşturduğu akademisyen veri havuzundan belirlemektedir. Firma/Akademisyen tarafından Üniversite Sanayi İş Birliği Formu doldurularak süreç başlatılır.

Ticarileştirilmesi istenilen ürün ile ilgili akademisyen veya akademisyen topluluğu eşleştirilerek, gerekli olması durumunda üniversite altyapısı da sürece dâhil edilerek lisanslama ve ticarileştirme süreci yönetilir. Ortaya çıkan ürünlerin patentleşme süreci Beykent TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Birimi tarafından yürütülür.

Bir kurumdan fon almak tamamen firmanın tercihine bağlıdır. Kendi öz kaynakları ile de projenin gerçekleştirilmesi mümkündür

Başvurulması planlanan döneme ait güncel fon ve destek programları firma ile yapılan üniversite sanayi iş birliği geliştirme toplantılarında, mevcut durumun analiz edilmesi sonrasında belirlenmektedir.

 

 

Başvuru

 

 

Teams

Arş. Gör. Mustafa Alpaslan KARABACAK

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi Sorumlusu

alpaslankarabacak@beykent.edu.tr

LinkedIn