Biz Kimiz | TTO
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Biz Kimiz?

23 yıllık geçmişi ile İstanbul Beykent Üniversitesi, on binlerce öğrencisi, güçlü akademik kadrosu, altyapısı ile bilgi ve teknoloji üreten, geliştiren ve mesleki beceriye dönüştürerek toplum yararına kullanacak nitelikli bireyler yetiştiren bir üniversitedir. Sadece eğitim-öğretim alanında değil araştırma, topluma hizmet gibi alanlarda da Beykent Üniversitesi değer zincirinin halkalarını güçlendirmiş ve 2021 yılının başlarında Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmuştur. 

İstanbul Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi-TTO, bilginin toplumla buluşmasını sağlamak amacıyla teknoloji transferi konusunda farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri sunmanın yanında, ulusal/uluslararası destek programlarıyla ilgili proje hazırlama ve başvuru hizmetleri sunmak, akademisyenlerin ve öğrencilerin fikri sınai mülkiyet hakları portföyünü yönetmek, üniversitedeki akademisyenlerin, öğrencilerin ve diğer paydaşların girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, özel sektör ve üniversite işbirliği faaliyetlerini yönetmek gibi değer yaratan faaliyetler sunan bir arayüz yapısını oluşturmaktadır. 

Beykent TTO ile üniversitenin bütün iç ve dış paydaşlarıyla ilişki, ortaklık ve etkileşim içinde proje, fikri mülkiyet, alt yapı, inovasyon tabanlı girişimci, üniversite çıkışlı ürün ve hizmetlerin nitelik ve niceliklerinin artırılması hedeflenmektedir.