Detay
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
Tarih: 09 Kasım 2021

Beykent Patentliyor!

BEYKENT PATENTLİYOR!

BEYKENT PATENT YARIŞMASI’NA DAVETLİSİNİZ:

patent-yarismasina-davetlisiniz-2

Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademik Dönemi için buluş sahiplerinin Beykent Patent Yarışması’na başvurularını bekliyor:

Yenilikçi bir ürün, fikir veya tasarımı olduğunu düşünen buluş sahipleri Beykent TTO tarafından düzenlenen ‘Beykent Patent Yarışması’na müracaat ederek buluşları için patent başvuru desteği ve danışmanlık hizmeti almaya hak kazanabilirler. 

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Ödül:

Başarılı bulunan ilk 5 buluşa patent başvuru ödülü ve danışmanlık hizmeti verilecektir.

Son Başvuru Tarihi :  07.12.2021
Finale Kalan Başvuruların Açıklanması: 20.12.2021
Sonuçların Açıklanması: 29.12.2021

Önemli Not:

Beykent Patent Yarışması; buluş fikirlerini tescil ettirmeleri, hayata geçirmeleri ve ticarileştirmelerine destek olmak amacıyla Beykent Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

 • Patent yarışmasına müracaat edecek takımlarda akademisyenler (doktora ve yüksek lisans öğrencileri de bu kategoride değerlendirilmektedir) ve lisans öğrencileri birlikte yer alabileceği gibi; takımların yalnızca akademisyenler veya yalnızca öğrencilerden oluşması da mümkündür.
 • Akademisyenler ile öğrencilerin beraber yer aldığı takımlarda, takım liderinin akademisyen olması gerekmektedir.
 • Yalnızca lisans öğrencilerinden oluşan takımlar yarışma kapsamında kendi arasında değerlendirilecek olup akademisyenlerin yer aldığı takımlarla beraber değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 • Ön değerlendirme aşamasını geçerek finale kalan başvuru sahiplerinin aşağıdaki kriterleri haiz bir sunum hazırlaması gerekmektedir. 

Sunum Kriterleri

Hazırlanacak olan sunumda buluş tüm detayları ile açıklamalıdır. Sunumun en başına, “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formundaki başlıkla aynı olmalıdır. Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, 
Sunumun aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:

 1. Teknik Alan

  Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.

   

  Örnek:

  Buluş, ................. ile ilgilidir.

   

 2. Tekniğin Bilinen Durumu

  Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) sunumda belirtilmelidir. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamında olmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir. Dolayısıyla başvuru sahiplerinin buluşlarına ilişkin ön araştırmalarını yapmaları gerekmektedir.

   

 3. Buluşun Amacı

  Buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.

   

 4. Buluşun açıklaması

  Bu kısım, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır.

   

 5. Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.