BAP Koordinasyon Birimi

Prof. Dr. Mahir Hasansoy
Rektör Yardımcısı

mahirhasansoy@beykent.edu.tr

bap@beykent.edu.tr

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekaüt Çal

burcutekaut@beykent.edu.tr

bap@beykent.edu.tr